Rozhodnutí hejtmana HK kraje o ukončení mimořádných klimatických podmínek