Třídění odpadů

Vážení spoluobčané,

současná neutěšená situace v třídění odpadů mě opět nutí k vyjádření k tomuto problému. Průběžnou kontrolou jak z mé strany, tak i zainteresovaných občanů jsou neustále zjišťovány závažné nedostatky v ukládání a třídění odpadů. Kontejnery na směsný odpad jsou plné papírů, plastů, skla, ale i dřeva, nábytku, matrací a dalších druhů odpadů, které můžeme vytřídit nebo odvézt do sběrného dvora v Nové Pace, což se týká hlavně odpadu velkoobjemového. Za tuto službu není účtován pro naše obyvatele poplatek. Jelikož ceny za svoz a uložení netříděného odpadu budou růst směrem nahoru, tříděním můžeme tyto ceny o pár procent ponížit. Každý z nás chce nějakou tu korunu ušetřit. Tím, že odpad vytřídíte, ušetříte nejen do společné kasy, ale do budoucna se budete podílet i na tom, že se poplatky za svoz odpadu nebudou zvyšovat. Věřím, že chápete o co nám společně jde a než odpad bezmyšlenkovitě vyhodíte, vzpomenete si, že má smysl třídit. Za to Vám předem děkuji.

Váš starosta

Třídění odpadů