Žádost o zveřejnění dle ust. § 65 odst.2 zákona 256/2013 Sb.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové požádal v souladu s § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. (katastrální zákon) o zveřejnění informace o nedostatečně identifikovaných vlastnících nemovitostí spolu s výzvou a informací pro občany.

306429659_0_ČJ – UZSVM_HJC_4823_2015-HJCM(1)

Žádost o zveřejnění dle ust. § 65 odst.2 zákona 256/2013 Sb.