Kompostéry na domácí kompostování

Vážení spoluobčané, počínaje pondělím 5. 10. 2015 máte možnost zdarma získat kompostér na biologický odpad. Stačí podat žádost buď elektronickou formou na urad@ubislavice.cz , nebo osobně na OÚ v Úbislavicích. Součástí žádosti je adresa zájemce a jeho kontaktní údaje (email nebo telefon).

Určitě se na všechny zájemce nedostane. Proto bude sestaven pořadník, jehož jediným kritériem bude čas podání žádosti. Úspěšní zájemci budou posléze kontaktováni k vyzvednutí kompostéru. Kompostér si bude možné vyzvednout na základě podepsané smlouvy na OÚ. Nabyvatel musí uzavřít smlouvu o výpůjčce do konce roku 2020. Po ukončení sjednané doby trvání výpůjčky přejde vlastnické právo ke kompostéru bezúplatně na žadatele.

I po vyčerpání kapacity kompostérů bude velmi důležité žádost podat. Pořadník neúspěšných zájemců bude zásadním podkladem ve snaze Obce o získání  další dotace k nákupu dalších kompostérů, které by v případě úspěchu bylo možné domácnostem opět nabídnout v roce 2016. Pořadník neúspěšných zájemců bude automaticky použit pro případné další vlny distribuce kompostérů.

 

Zatím bude rozděleno celkem 10 ks kompostérů v celkové hodnotě téměř 30 tis Kč, z toho 5 ks o objemu 450 l a 5 ks o objemu 800 l. Kompostéry byly pořízeny v rámci projektu Domácí kompostování na Novopacku, který realizoval dobrovolný svazek obcí Novopacko. Náklady na pořízení kompostérů byly z 90 % hrazeny Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Kompostéry byly pořízeny s ohledem na co nejdelší životnost a bytelnost, důmyslný je i sytém provzdušňování. Kompostéry jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného plastu, který může být v budoucnu opět zrecyklovaný. Díky extrémně silné tloušťce modulárních panelů (8 mm) a UV stabilizaci je životnost více než 20 let. Kompostéry o objemu 450 l jsou určeny do zahrad s rozlohou cca 600 m2, větší kompostéry jsou určeny do zahrad s rozlohou cca 1200 m2.

Kompostéry na domácí kompostování