Vozidlo Multicar M 31

Operační program Životní prostředí                                                    Evropská unie

Obec Úbislavice získala z prostředků Evropského fondu soudržnosti pro regionální rozvoj a prostředků Státního fondu životního prostředí v ránci dotačního titulu prioritní osy 4 – zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží dotaci na pořízení vozidla na zavedení svozu bioodpadu. Vrámci veřejné soutěže na dodavatele zvítězila firma Unikont Group s.r.o., Praha. Obec takzískala vozidlo Multicar M31 spolu se třemi sběrnými kontejnery na bioodpad.  IMG_0434 IMG_0433 IMG_0431 IMG_0430IMG_0432

Vozidlo Multicar M 31