Obecně závazná vyhláška obce Úbislavice č. 1/2015 – odpady

Zastupitelstvo obce Úbislavice svým usnesením č. 115 ze dne 21.12.2015 schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Úbislavice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem po vyhlášení.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Úbislavice č. 1/2015 – odpady