Přání k vánočním svátkům

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem celého zastupitelstva, ale i jménem svým popřál krásné, štědré a lásky plné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. Našim dětem přeji, aby pod vánočním stromkem našli to, co si přáli. A když se s vánočními svátky pomalu blížíme i k oslavám Nového roku, rád bych Vám touto cestou popřál hodně štěstí, zdraví, lásky a hojnosti. Ať je nový rok rokem plným radostných chvil a splněných snů.

Miloš Urban

Přání k vánočním svátkům