Veřejná vyhláška o provedení a umístění stavby Rekonstrukce vedení NN Zboží