Poděkování za příspěvky při Tříkrálové sbírce

Vážení spoluobčané,

jménem Charity České republiky si Vám dovolujeme poděkovat za Vaše příspěvky při letošní Tříkrálové sbírce.

Tři Králové obešli Vaše stavení v sobotu dne 9.1.2016. Celkem jste svými dary naplnili jejich pokladničky 11.414,- Kč.

Opět tak byla překonána loni vybraná částka, kdy se shromáždilo 10.050,- Kč.

Vaše příspěvky poslouží  na podporu a pomoc nemocným, lidem se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Letos speciálně pro provoz a vybavení nízkoprahových klubů pro mládež.

Děkujeme.

Obecní úřad Úbislavice

Poděkování za příspěvky při Tříkrálové sbírce