Česká telekomunikační infrastruktura – vyjádření o existenci sítí