Tříkrálová sbírka

Vážení spoluobčané, bratři a sestry,

Tři Králové nám jsou symbolem solidarity a moudrosti, obětovali dlouhý čas i cestu, avšak odměny pozemské od nikoho nečekali. Věděli ale, že jejich cíl je vyšší, přesahující čas.

                    omalovánka - Tři králové

Stejně jako oni, máme dnes možnost projevit svou solidaritu skrze tradiční                     

                                     Tříkrálovou sbírku.

               Tato se v našich obcích uskuteční v sobotu 9.1.2016.

Výtěžek sbírky bude použit na projekty Charity České Republiky. Více informací se dozvíte na: http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/.
Důrazně varuji před falešnými koledníky. Je to spíše nešvar ve městech, ale opatrnosti není nikdy dost. Nebudete-li si jisti, ověřte si prosím následují: koledníci musí jít v doprovodu osoby starší 15 let, mající průkaz opravňující ke sbírce a obcí zapečetěnou kasičku s logem Charity.
Chci se také omluvit těm, kteří nás minulý rok čekali marně. Snažíme se vždy obejít maximum stavení, ale síly a počty dětí jsou i s jejich nejlepší vůlí omezeny. Proto bych také chtěl požádat o pomoc při uskutečnění sbírky, zejména ty nejmladší – krále výpravy.
(kontakt pro dobrovolníky: 608 906 711)

Za vaše dary a vlídná přijetí dopředu děkujeme!
Josef Knap ml.

Tříkrálová sbírka