Jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo – ohlašování pálení