Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Obecní úřad v Úbislavicích ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami pořádá SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO DOPADU v sobotu 4. června 2016. Svoz bude na obvyklých stanovištích v tuto dobu:

Zboží u hasičské zbrojnice – 10.45 – 10.55.  Úbislavice u kostela – 11.00 – 11.10.  Úbislavice prodejna – 11.15 – 11.25.  Stav u hospody – 11.30 – 11.40.

Stále platí, že předání odpadu musí být osobní, nelze odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny. Další případné informace Vám poskytne obecní úřad.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu