Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu svazku obcí