Smlouva o dílo – rekonstrukce veřejného osvětlení Zboží