Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Vážení spoluobčané,

ve dnech 7. a 8.1. 2017 obcházeli po našich obcích opět Tři Králové. Letos jste v obcích Zboží, Úbislavice a Stav přispěli do jejich pokladniček částkou celkem 10.644,- Kč. Jménem Charity České republiky si Vám dovolujeme za Vaše otevřená srdce poděkovat.

Vaše příspěvky poslouží  na provoz a vybavení nízkoprahových klubů pro mládež v našem regionu, podporu potřebným, rodinám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným.

Poděkování patří také našim malým koledníkům a jejich doprovodu.

12

Poděkování za Tříkrálovou sbírku