Směrnice obce č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu