Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce