Poděkování za příspěvky při Tříkrálové sbírce

Vážení spoluobčané,

dne 6.1. 2018 obcházeli v našich obcích po roce opět Tři Králové. Letos jste ve Zboží, na Chloumku, v Úbislavicích, Štěpanicích, České Proseči a na Stavě přispěli do jejich pokladniček částkou rekordních celkových 13.366,- Kč.  Jménem Charity České republiky si Vám dovolujeme za Vaše otevřená srdce a vstřícnost poděkovat.

Poděkování patří také našim malým koledníkům a jejich doprovodu.

Vaše příspěvky letos poslouží na provoz nízkoprahových klubů Exit, Relax a Pohoda v Jičíně, Nové Pace a Hořicích, provoz sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centrum SASanka a aktivity Dobrovolnického centra. V neposlední řadě bude také část vybraných financí využita na krizový fond pomoci lidem, kteří se ne vlastní vinou ocitli v nouzi.

Poděkování za příspěvky při Tříkrálové sbírce