Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v roce 2018