Tříkrálová sbírka 2018

Vážení spoluobčané,

Jako každý rok patří jeho začátek Tříkrálové sbírce, která je organizována Charitou České republiky. Hlavním účelem je pomoc nemocným, hendikepovaným, seniorům, osamoceným matkám s dětmi, atd.

TKS 2018

Letos sbírka podporuje provoz nízkoprahových klubů Exit, Relax a Pohoda v Jičíně, Nové Pace a Hořicích, provoz sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centrum SASanka a aktivity Dobrovolnického centra. V neposlední řadě bude také část vybraných financí využita na krizový fond pomoci lidem, kteří se ne vlastní vinou ocitli v nouzi.

V našich obcích Vás navštíví koledníci v sobotu dne 6.1.2018, připomenou tradici Vánoc a potěší Vás známou koledou. Vedoucí skupinky se prokáže platnou průkazkou Oblastní charity (její číslo je shodné s číslem zapečetěné pokladničky) a občanským průkazem.

Jménem Charity ČR Vám děkujeme za každou podporu.

Tříkrálová sbírka 2018