Program 25. zasedání zastupitelstva obce středa 2.5.2018