Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Obec Úbislavice v souladu s článkem 37 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) sděluje, že jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů a má tak od 25.5.2018 zajištěn výkon této funkce. Jmenovaným pověřencem je:

 

Bc. Zdeněk Kašpar

SMS-služby, s.r.o.

V Rovinách 934/40

140 00 Praha 4 –Podolí

tel. +420 777 919 771

email: zdenek.kaspar@sms-sluzby.cz

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů