Program 26. zasedání zastupitelstva obce ve středu 27.6.2018