SDH Zboží pořádá v sobotu 8. září 2018 9. ročník traktoriády