Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 5.11.2018