Tříkrálová sbírka 2019

Vážení spoluobčané,

začátek roku patří již tradičně Tříkrálové sbírce, která je organizována Charitou České republiky. Hlavním účelem je pomoc nemocným, hendikepovaným, seniorům, osamoceným matkám s dětmi, atd.

V roce 2019 sbírka podporuje dobrovolnictví, aktivity nízkoprahových klubů v Jičíně, Nové Pace a Hořicích a zajištění sociálních služeb pro rodiny s dětmi. Dále na finanční pomoc zejména rodinám s dětmi a seniorům v našem regionu, kteří se ocitli ne vlastní vinou v nouzi.

V našich obcích Vás navštíví koledníci v sobotu dne 5.1.2019, připomenou tradici Vánoc a potěší Vás známou koledou. Vedoucí skupinky se prokáže platnou průkazkou Oblastní charity (její číslo je shodné s číslem zapečetěné pokladničky) a občanským průkazem.

tři králové

Jménem Charity ČR Vám děkujeme za každou podporu.

Tříkrálová sbírka 2019