Poděkování za příspěvky v Tříkrálové sbírce

Vážení spoluobčané,

v sobotu dne 5. ledna 2019 obcházeli našimi obcemi koledníci v tradiční Tříkrálové sbírce organizované Charitou České republiky.

V roce 2019 sbírka podporuje dobrovolnictví, aktivity nízkoprahových klubů v Jičíně, Nové Pace a Hořicích a zajištění sociálních služeb pro rodiny s dětmi. Dále je určena na finanční pomoc zejména rodinám s dětmi a seniorům v našem regionu, kteří se ocitli ne vlastní vinou v nouzi.

Nezbývá nám, než Vám jménem Charity ČR poděkovat za Vaše příspěvky pro potřebné. Celkem se ve třech pokladničkách putujících po našich obcích nastřádalo úctyhodných 14.346,- Kč. Tato částka je v porovnání s daleko většími obcemi i městy velmi vysoká.

Velké poděkování patří všem malým koledníkům i jejich doprovodu.

 

Poděkování za příspěvky v Tříkrálové sbírce