Smlouva o dílo „Stavební úpravy stodoly na garáž na parc. st. č. 4 v k.ú. Úbislavice “