Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 6.2.2019