Sdělení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů