Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v sobotu 1.6.2019