Rozšíření vododvodního řadu

Vážení spoluobčané,

Předkládáme Vám katastrální situační výkres plánovaného rozšíření vodovodního řadu v obci.

Žádosti o jednotlivé přípojky k rodinným domům tak, jak byly Vámi dříve předloženy, jsou evidovány.  V případě požadavku dalších přípojek k plánovanému hlavnímu řadu se prosím obraťte v co nejkratší době na obecní úřad.

Situační výkres je zveřejněn i na webových stránkách obce.

Rozšíření vodovod Zboží

Rozšíření vodovod Stav

 Pro rozšíření v obci Stav je nový vodovodní řad plánován již od č.p. 12 v Úbislavicích z důvodu nedostatečné světlosti sávajícího řadu (požadavek VOS, a.s. Jičín).

Rozšíření vododvodního řadu