Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v sobotu 2.11.2019