Smlouva o postytnutí dotace z HK kraje – projekt vodovod Zboží