Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o nakládání s odpadem