Sousoší „Spolu“

Sousoší ,,Spolu‘‘

Pokud půjdete po cestě od kostela v Úbislavicích do Zboží, narazíte na sochařskou práci, které se začalo úsměvně přezdívat: ,,Úbislavický stonehenge‘‘. Vznik sousoší autoři příliš nepředstavili a tak tento dluh nyní splácím.

Práce se jmenuje: ,,Spolu‘‘ a v roce 2015 jí vytvořili  studenti VŠUP a AVU v Praze: Josef Knap, Matěj Bílek, Anastasia Serdyuk, Marie Špačková a Dominik Fiala. Pro pochopení toho, co dílo představuje, by měl stačit název – slovo spolu. Ostatní vysvětlení je nadbytečné a snad i zavádějící, leč… Spolu jsme práci vytvořili. Spolu, ale každý svůj díl, který je osobním vkladem konkrétního autora. Stejně jako spolu žijeme, tvoříme rodinu, obec, stát, lidstvo… A podle toho, jaký je náš vklad společnosti, tak taková ta společnost je. To je můj výklad, jak chápu práci, na které jsem se podílel. Je na každém divákovi, jaké významy si ještě dosadí. Nejjednodušší radou divákům, kteří si k současným projevům umění teprve hledají cestu je, zkusit se podívat více dětským pohledem. Děti totiž poznávají věci tím, jak na ně působí a nikoli tím co o nich ví.

Presentaci práce, naleznete na stránkách: https://www.facebook.com/pg/Sochařský-plenér-1672694472951511/photos/?ref=page_internal

Závěrem chci říci, že jsem si vyslechl mnoho hodnotících názorů a moc si jich vážím. Bohužel, vedle názorů, se ke mně dostaly i pomluvy o financování sousoší. Poškozují ty, kteří velkoryse vzniku díla pomohli a jimž patří dík. Projekt nefinancovala obec Úbislavice ani Evropská unie. Realizace byla hrazena grantem z projektu MŠMT „Inovace, inspirace, interakce: mezioborová spolupráce pražských uměleckých vysokých škol“. Každý si tak namísto domýšlení, může dohledat financování i výstupy projektů, které byly z tohoto zdroje financovány. Ještě jednou děkuji obci Úbislavice za podporu.

 

V Úbislavicích, 3. 11. 2019                                                                                                          Josef Knap

 

Sousoší „Spolu“