Tříkrálová sbírka

Vážení spoluobčané,

začátek roku patří i v našich obcích tradičně Tříkrálové sbírce, která je organizována Charitou České republiky.

Cílem sbírky je šířit radost a boží požehnání a vykoledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit, a na rozvoj charitních služeb.

V roce 2020 budou Vámi darované finanční prostředky použity na nákup auta, které je nutně potřeba pro práci s rodinami a jejich dětmi v terénu. Jde o rodiny, kde se rodiče neumí nebo nemohou řádně postarat o své děti. Předchází se tak řadě problémů, které by jinak v budoucnu mohly nastat. Zbylé prostředky použijeme na podporu dobrovolnictví a na aktivity nízkonáprahových zařízení pro děti a mládež v Jičíně, Hořicích a Nové Pace.

Údaje o využití sbírek z předchozích let najdete na: https://jicin.charita.cz/jak-pomahame/trikralova-sbirka/minule-rocniky/

V našich obcích Vás navštíví koledníci v odpoledních hodinách v sobotu 4. ledna 2020, připomenou tradici Vánoc a potěší Vás známou koledou. Vedoucí skupinky se prokáže platnou průkazkou Oblastní charity (její číslo je shodné s číslem zapečetěné pokladničky) a občanským průkazem.

https://www.trikralovasbirka.cz/res/archive/000050_71_001237.jpg?seek=1569316373

Jménem Oblastní Charity Jičín děkujeme všem, kteří svými příspěvky podporují Tříkrálovou sbírku a vyjadřují tak svou solidaritu.

Tříkrálová sbírka