Záměr prodeje části pozemku par.č. 873 v k. ú Stav