Záměr prodeje pozemkú st. 18/2 a 18/3 v k.ú. Zboží