Tříkrálová sbírka – poděkování

Vážení spoluobčané,

v sobotu dne 4. ledna 2020 v našich obcích již po jedenácté obcházeli dům od domu Tři králové se svými doprovody. V rámci Tříkrálové sbírky organizované Charitou České republiky se na Stavě, České Proseči a Chloumku, v Úbislavicích, ve Zboží a ve Štěpanicích vybralo na dobrou věc nádherných a úctyhodných 16 104 Kč. Ještě více tato částka vynikne v porovnání s omnoho většími obcemi.

V letošním roce bude finanční výtěžek použit na zakoupení auta, které Oblastní charita Jičín potřebuje pro práci s rodinami a jejich dětmi v terénu. Jde o rodiny, kde se rodiče neumí nebo nemohou řádně postarat o své děti. Předchází se tak problémům, které by mohly v budoucnu nastat. Zbylé prostředky se použijí na podporu dobrovolnictví a na aktivity NZDM v Jičíně, Hořicích a Nové Pace.

Velké díky patří samozřejmě všem koledníkům a jejich doprovodům. Těm, kteří neváhají ve svém volném čase a za každého počasí, které nám letos ukázalo déšť i sníh, udělat něco pro ostatní.

Za všechny, kterým tyto peníze pomohou, děkuji.

Tomáš Samler

Tříkrálová sbírka – poděkování