Poskytnutí dotace od Královéhradeckého kraje na projekt – Vodovod Zboží – severní část

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 17.6.2019 svým usnesením č. ZK/21/1645/2019 poskytnutí investiční dotace pro Obec Úbislavice ve výši 145.000 Kč. na projekt s názvem “ Vodovod Zboží – severní část „.

Dotace je poskytnuta dle Pravidel pro poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje “ Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod „.

Poskytnutí dotace od Královéhradeckého kraje na projekt – Vodovod Zboží – severní část