Výroční zpráva o činnosti Obce Úbislavice v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019.