Program 12. zasedání zastupitelstva obce ve středu 22.4.2020