Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v sobotu 6.6.2020

Obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o pořádají dne 6.6.2020 sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Přijímány budou tyto složky odpadu:

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla (znečištěný textilní materiál ), barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, léky, pesticidy, baterie, akumulátory, články a zářivky. Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech v objemu odpovídajícímu provozu běžné domácnosti.

Nebude přijímáno:

Elektro, stavební materiál, nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v sobotu 6.6.2020