Smlouva o dílo – Přístavba k hasičské zbrojnici v obci Zboží