Program 13. zasedání zastupitelstva obce dne 17.6.2020 od 17.30 na OÚ