Sběr použitého drobného elektrozařízení

Vážení spoluobčané,

obec uzavřela smlouvu s firmou REMA Systém, a.s. na zpětný bezúplatný odběr elektrospotřebičů.

Na obecním úřadě je v přízemí umístěn kontejner, kam můžete vhazovat drobné spotřebiče (mobilní telefony, kalkulačky, klávesnice, CD a DVD, baterie, žárovky, el. hračky, el. nářadí, toustovače, fény, apod.).

Velké elektrospotřebiče (mrazáky, lednice, pračky, mikrovlnné trouby, myčky, apod.) plánujeme vybírat společně se sběrem nebezpečného odpadu zajišťovaného firmou Marius Pedersen a.s. dvakrát ročně na obvyklých odběrných místech (Zboží – hasičárna, Úbislavice – obecní úřad a prodejna, Stav – knihovna) v předem vyhlášených termínech. Pokud nechcete vysloužilé spotřebiče doma skladovat, platí nadále také možnost jejich bezplatného odvozu do sběrného dvora fy Marius Pedersen na adrese Štikov 124, Nová Paka.

Věříme, že rozšíření možností likvidace elektroodpadu uvítáte a využijete.

Žádáme Vás, neumísťujte tento odpad ke sběrným nádobám na komunální a tříděný odpad, ani kamkoli jinam. Je to sice jednoduché, ale svozové vozy Marius Pedersen odpad neodvezou a tento se pak musí likvidovat individuálně.

Sběr použitého drobného elektrozařízení