Smlouva o dílo střecha na přístavbě hasičárny ve Zboží