Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy stodoly na garáž“